U bevindt zich op: Home Projecten De werkzaamheid van het Nederlandse zorgstelsel

De werkzaamheid van het Nederlandse zorgstelsel

In de Zorgbalans onderzoeken we de werkzaamheid van het Nederlandse zorgstelsel. Hieronder vindt u de onderzoeksresultaten in grote lijn.

Met de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 heeft de Rijksoverheid het Nederlandse zorgstelsel voor curatieve zorg ingericht volgens het model van gereguleerde concurrentie. In de Zorgbalans 2010 concludeerden we, mede op basis van de Evaluatie Zorgverzekeringswet en Wet op de Zorgtoeslag dat er nog lang niet aan alle randvoorwaarden voor gereguleerde concurrentie was voldaan en dat de effecten van het beleid dan ook weinig zichtbaar waren. In de Zorgbalans 2014 signaleren we dat aan deĀ  randvoorwaarden beter wordt voldaan. Verzekeraars zijn zich meer gaan profileren en hebben de eerste stappen genomen richting selectieve contractering. Een aantal beleidsmaatregelen, zoals de uitbreiding van de vrij onderhandelbare zorg (B-segment) zorgt ervoor dat verzekeraars en zorgaanbieders bovendien meer contractvrijheid krijgen. Kritisch inkoopbeleid door zorgverzekeraars op basis van kwaliteit komt echter nog weinig voor. Dat er ook daadwerkelijk sprake is van concurrentie tussen verzekeraars, blijkt onder andere uit het aantal mensen dat overstapt: 1,2 miljoen in 2013. De hoogte van de nominale premie, die de verzekeraars zelf mogen bepalen op basis van het door de overheid vastgestelde basispakket, is in 2014 afgenomen.

De Zorgbalans beschrijft de stand van zaken binnen het stelsel van gereguleerde concurrentie. Dit doen we door middel van een bespreking van structuur, gedrag en resultaat op zowel de zorgverzekerings-als de zorginkoopmarkt.

Zie voor meer informatie hoofdstuk 12 (pdf, 201 kB)van de Zorgbalans.

Zoeken:

Service