U bevindt zich op: Home nl Pledge Getekende pledges Overgewicht Overwinnen

Overgewicht Overwinnen

Ja, wij Overgewicht Overwinnen, willen ons verbinden aan het Nationaal Programma Preventie Alles is Gezondheid…. Wij zijn van mening dat de gezondheid van de mensen in Nederland nog veel beter kan. Het verbeteren van de gezondheid draagt bij aan een vitale maatschappij en een vitale economie.

Wij erkennen dat we een belangrijke rol spelen bij de verbetering van de gezondheid van mensen. Wij onderschrijven dat een brede aanpak gericht op preventie hierbij essentieel is, waarbij de gezamenlijke inzet van maatschappelijke partners en overheid onmisbaar is. Wij onderschrijven de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie Alles is Gezondheid…, te weten dat we de groei van het aantal chronisch zieken keren en gezondheidsverschillen tussen groepen mensen verkleinen.

Tevens onderschrijven wij dat de focus hiervoor gelegd wordt op:

  • het bevorderen van de gezondheid van mensen en het voorkomen van chronische ziekten door een integrale aanpak in de omgeving waarin mensen wonen, werken en leren
  • een prominente plek voor preventie in de gezondheidszorg
  • het op peil houden van de gezondheidsbescherming en nieuwe bedreigingen te keren

Wij, Overgewicht Overwinnen, zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Wij beogen een universeel toepasbare methodiek te ontwikkelen om de leefstijl & duurzame inzetbaarheid van mensen met overgewicht blijvend te versterken. Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan het terugdringen van obesitas en overgewicht in de samenleving. Samen met onder andere Avans Hogeschool en diverse andere organisaties in West-Brabant willen wij de komende jaren kennis ontwikkelen en de door ons ontwikkelde methodiek valideren die toepasbaar moet zijn voor elke burger die wil leren om op eigen kracht zijn of haar overgewicht te overwinnen. De door ons ontwikkelde kennis en
ervaringen willen wij graag delen met andere partners die de doelstellingen van Alles is gezondheid… onderschrijven en zich willen richten op de aanpak van overgewicht in Nederland. Wij beogen zoveel mogelijk samen te werken, omdat je samen verder komt en alleen sneller gaat. Ons doel is om verder te komen.

Wij willen concreet de komende 25 jaar een bijdrage leveren om de aanpak van overgewicht in Nederland naar een hoger plan te tillen en zodoende het percentage mensen met obesitas terug te dringen naar een maximum van 10% in 2040.

Wij dragen bij aan het monitoren en evalueren van de voortgang van onze hierboven genoemde activiteiten en leggen hierover jaarlijks verantwoording af.

13 november 2014

Namens Overgewicht Overwinnen,

Zoeken:

Service